Vad är anti-malwareprogram?

Det är ett relativt vanligt missförstånd att antivirusprogram och anti-malwareprogram utför samma arbete. Det är också en spridd uppfattning att om man har det ena så behöver man inte ha det andra. Detta är dock inte sant då det är två olika saker. Det finns visserligen mjukvara som skyddar mot både virus och malware men dessa kostar vanligtvis mer än andra säkerhetsprogram.

Så vad är malware?

31229519675_f1bf6f8521_bMalware är en mjukvara eller ett program som är utformat för att skada, störa eller få otillåten tillgång till en dators filer. Dessa kan alltså vara bra mycket mer skadliga än datorvirus som är en kod som kan kopiera sig själv för att förstöra all data på en dator eller att göra datorn så långsam att den inte går att använda.

Hur fungerar anti-malwareprogram?

Anti-malwareprogram fungerar genom att söka igenom alla filer på en dator. Därefter tar de bort eventuell malware som de hittar innan de slutligen försöker att reparera de skador som den skadliga mjukvaran är ansvaring för.

Många anti-malwareprogram använder sig av stora databaser där alla kända malwareprogram finns med och de olika sätt som man kan identifiera dem på. Detta är anledningen till att det är viktigt att uppdatera sina säkerhetsprogram ofta så att databasen kan uppdateras.

Utöver detta så kan ett anti-malwareprogram till exempel flagga ett program som malware om programmet försöker att ändra viktiga systemfiler då detta inte är någonting som ett vanligt program gör.

Det är även möjligt för ett anti-malwareprogram att köra en mjukvara i ett så kallat sandboxläge. Den startar då mjukvaran i en kontrollerad miljö på datorn och lurar mjukvaran att tro att den har full tillgång till den aktuella datorns filer. Om den försöker att göra någonting skadligt så tar anti-malwareprogrammet bort den skadliga mjukvaran. Men om den uppför sig så får mjukvaran köras som vanligt efteråt,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *